Doelstelling 1

Een optimale verdeling van het ruimtelijke programma en de daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

Doelstelling 5

Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijke gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

Doelstelling 6

Stationsgebied: Samen met de partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied