Utrechts Vastgoed

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.
Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de groei van de stad. We zetten in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed centraal. Daarbij zal aandacht zijn voor de vraag naar huisvesting van maatschappelijke initiatieven en broedplaatsen.
We geven als gemeente het goede voorbeeld met een gerichte versnellingsaanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

€ 17.393

1,2 %

Baten

€ 28.211

2,1 %