Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

25.868

32.744

27.147

26.961

26.961

26.961

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

94

0

0

0

0

0

12-2-2-1

facilitair beheer

1.000

1.064

1.064

1.064

1.064

1.064

Totaal baten

26.961

33.808

28.211

28.025

28.025

28.025

Lasten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

14.684

17.052

16.007

16.901

16.703

17.440

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

1

2

2

2

2

2

12-2-2-1

facilitair beheer

1.574

1.384

1.384

1.384

1.384

1.384

Totaal lasten

16.259

18.439

17.393

18.288

18.089

18.826

Saldo baten en lasten

10.702

15.369

10.818

9.737

9.936

9.199

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

5.435

6.278

485

568

651

651

Onttrekking reserves

2.414

4.945

2.396

3.160

2.265

2.265

Geraamd resultaat

7.681

14.036

12.729

12.330

11.550

10.813

ga terug