Bewoners en Bestuur

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

De participatieve democratie is versterkt. Onze participatie past bij de vraag die voorligt en de doelgroepen die we willen bereiken zodat nog meer verschillende Utrechters kunnen meedenken en meebeslissen over onderwerpen die hen aangaan. We werken toe naar (meerdere) netwerkplekken in de buurten waar de gemeente, partners en netwerken van bewoners in de wijk elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. In iedere wijk is een verbindend wijkplatform actief. We staan open voor het overnemen van taken door bewoners en (sociaal) ondernemers en geven ruimte aan initiatief. Initiatiefnemers vinden makkelijk hun weg binnen onze organisatie en weten bij welke partijen zij terecht kunnen voor ondersteuning. Initiatieven die niet passen binnen onze bestaande programma’s wegen we integraal op hun publieke waarde.

In onze dienstverlening staat de Utrechter Centraal. Wij streven ernaar dat als inwoners en ondernemers contact met ons zoeken via onze kanalen zij zich herkennen en zich gehoord voelen. Onze inwoners en ondernemers mogen van onze dienstverlening een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en kwaliteit verwachten en daarbij vinden wij het belangrijk dat de dienstverlening zo is ingericht dat deze toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners van Utrecht.

We dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor iedereen en creëren een internationaal podium om Utrecht op de kaart te zetten onder de noemer gezond stedelijk leven voor iedereen. De opgave om de groei van de stad te combineren met leefbare en gezonde wijken, geeft richting aan de samenwerking met andere partners lokaal, landelijk en internationaal. Hiermee dragen we bij aan profilering van de stad (inter)nationaal en scheppen we kansen voor het realiseren van de opgaven.

Internationalisering draagt bij aan het opbouwen van netwerken en podia voor kennis en innovatie. En schept kansen voor Europese Subsidies op het gebied van innovatieve ontwikkelingen. We organiseren missies naar steden in Duitsland, Taiwan, of de provincie Guangdong in China. Hierin maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en netwerken. We kiezen bewust voor één provincie in China waar we als regio al jaren een vriendschappelijke relatie mee onderhouden en die economisch en geografisch voor ons kansen biedt. Een missie naar Guangdong combineren we, samen met het Utrecht Science Park, met een programma onderdeel in Hong Kong, omdat dat een van hun Internationale strategische partners is. Activiteiten naar Taiwan zijn nadrukkelijk op stedenniveau en handel gericht om in lijn te blijven met de One China politiek van het Rijk. Activiteiten in Duitsland doen we in samenwerking met de werkgroep Trade en Innovate van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zo trekken we in de samenwerking met Zuid-Duitsland nauw op met Amsterdam en Innovation Quarter Den Haag als het om Life Science en Health gaat. Tegelijkertijd biedt de samenwerking met Düsseldorf, München of Stuttgart ook weer kansen voor subsidieaanvragen in Brussel.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

€ 40.116

2,8 %

Baten

€ 7.224

0,5 %