Deze website gaat over de Programmabegroting 2020 van de gemeente Utrecht. De Programmabegroting 2020 is een uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2019.

  • In Programma's leest u wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten.
  • In Paragrafen vindt u toelichtingen op onderwerpen die meerdere programma's raken.
  • In Financiën vindt u verschillende financiële tabellen waaronder het overzicht baten en lasten en overzichten van de reserves.

In Bijlagen vindt u een aantal documenten die een verbinding hebben met de programmabegroting.
Via de sitemap kunt u snel navigeren naar de juiste pagina in het document.

Baten € 1.361.704

Lasten € 1.434.457

Bedragen x € 1.000

Baten

€ 7.224

Lasten

€ 40.116

Baten

€ 130.663

Lasten

€ 141.234

Baten

€ 3

Lasten

€ 16.070

Baten

€ 49.715

Lasten

€ 60.131

Baten

€ 95.508

Lasten

€ 148.744

Baten

€ 0

Lasten

€ 12.259

Baten

€ 144.102

Lasten

€ 230.087

Baten

€ 20.741

Lasten

€ 100.133

Baten

€ 5.943

Lasten

€ 272.234

Baten

€ 1.914

Lasten

€ 25.514

Baten

€ 645

Lasten

€ 49.721

Baten

€ 2

Lasten

€ 50.367

Baten

€ 13.977

Lasten

€ 82.699

Baten

€ 28.211

Lasten

€ 17.393

Baten

€ 859.190

Lasten

€ 27.816

Baten

€ 3.868

Lasten

€ 159.940