Cultuur

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Onze ambitie
Kunst kleurt onze stad en is daarmee van grote waarde, nu en in de toekomst. Als gemeente bieden we kunstenaars en culturele instellingen de middelen en ruimte om zo goed mogelijk mee te groeien met de stad. De stad is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool, met een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Iedereen krijgt de kans zich artistiek te ontplooien en er is artistiek, fysiek en financieel genoeg ruimte voor ontwikkeling.

Het programma Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de profilering van Utrecht en het welzijn van de bewoners. Cultuur werkt als een magneet voor kunstenaars, bezoekers en ondernemers, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen. De stad is een aantrekkelijke en gastvrije ontmoetingsplaats, met internationale allure en broedplaats van talent. Het programma cultuur draagt hier aan bij door stimulering van initiatieven uit de stad en ondersteuning van een veelzijdige programmering, een bloeiend productieklimaat en een brede samenstelling van publiek.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

€ 50.367

3,5 %

Baten

€ 2

0,0 %