Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

15

2

2

2

2

2

10-1-2-1

Participatie

100

0

0

0

0

0

10-1-3-1

Internationalisering

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

115

2

2

2

2

2

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

43.273

44.122

44.123

44.562

44.632

44.482

10-1-2-1

Participatie

5.856

6.359

6.244

6.244

6.244

6.244

10-1-3-1

Internationalisering

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

49.129

50.481

50.367

50.806

50.876

50.726

Saldo baten en lasten

-49.014

-50.479

-50.365

-50.804

-50.874

-50.724

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

233

2

2

2

2

2

Onttrekking reserves

160

132

132

132

132

132

Geraamd resultaat

-49.087

-50.349

-50.235

-50.674

-50.744

-50.594

ga terug