Reserves

Stand en verloop reserves

 

x € 1.000

 saldo 31-12-2018 

 B&D voorstellen 2018 

 saldo 01-01-2019 

 Mutatie 2019 

 Begroot
Saldo
01-01-2020 

 Mutatie 2020 

 Begroot
Saldo
01-01-2021 

 Mutatie 2021 

 Begroot
Saldo
01-01-2022 

 Mutatie 2022 

 Begroot
Saldo
01-01-2023 

 Mutatie 2023 

 Begroot
Saldo
01-01-2024 

 a 

 b  

 c = a + b 

 d 

 e = c + d 

 f 

 g = e + f 

 h 

 i = g + h 

 j 

 k = i + j 

 l 

 m = k + l 

Algemene Reserves

57.047

0

57.047

703

57.750

0

57.750

0

57.750

0

57.750

0

57.750

Algemene Dekkingsreserves

42.888

6.218

49.106

-3.270

45.835

-51.743

-5.908

-3.162

-9.070

10.685

1.615

591

2.206

Totaal

99.935

6.218

106.153

-2.567

103.585

-51.743

51.842

-3.162

48.680

10.685

59.365

591

59.956

Bestemmingsreserves

Bewoners en Bestuur

44

44

88

0

88

88

88

88

88

Stedelijke ontwikkeling

91.862

17.537

109.399

-32.277

77.122

-20.678

56.444

-11.054

45.390

-5.268

40.121

-6.253

33.868

Duurzaamheid

8.835

3.833

12.668

-100

12.568

-100

12.468

-100

12.368

-100

12.268

-100

12.168

Bereikbaarheid

31.345

-2.709

28.636

-23.315

5.321

-1.584

3.737

339

4.076

-1.346

2.730

11.821

14.552

Openbare ruimte en groen

16.111

5.061

21.172

-8.266

12.906

0

12.906

0

12.906

0

12.906

0

12.906

Economie

1.765

-521

1.244

0

1.244

0

1.244

0

1.244

0

1.244

0

1.244

Werk en Inkomen

5.397

-1.892

3.505

-250

3.255

0

3.255

0

3.255

0

3.255

0

3.255

Onderwijs

19.886

2.304

22.190

-5.211

16.978

0

16.978

0

16.978

0

16.978

0

16.978

Ondersteuning op maat

2.155

0

2.155

-500

1.655

0

1.655

0

1.655

0

1.655

0

1.655

Veiligheid

173

0

173

0

173

0

173

0

173

0

173

0

173

Cultuur

800

0

801

2

802

2

804

2

806

2

808

2

810

Samenleven en sport

3.314

0

3.314

48

3.363

48

3.411

48

3.459

48

3.508

48

3.556

Utrechts Vastgoed

4.653

-843

3.810

-814

2.996

-104

2.892

-895

1.997

0

1.997

0

1.997

Algemene middelen

18.408

-3.241

15.167

-4.121

11.047

0

11.047

0

11.047

0

11.047

0

11.047

Òverhead

6.534

-2.553

3.981

0

3.981

0

3.981

0

3.981

0

3.981

0

3.981

Totaal Bestemmingsreserves

211.282

17.020

228.303

-74.804

153.498

-22.415

131.084

-11.661

119.423

-6.664

112.759

5.518

118.277

Totaal reserve

311.217

23.238

334.456

-77.371

257.084

-74.158

182.926

-14.823

168.103

4.022

172.124

6.109

178.233

Vaste activareserve

   290.153

       3.253

   293.406

      5.071

   298.477

       1.403

299.880

-2.077

297.803

-7.954

289.849

-7.438

282.411

Totale Reserves

601.370

26.491

627.862

-72.300

555.561

-72.755

482806

-16.900

465.906

-3.932

461.974

-1.329

460.645

x € 1.000

Looptijd t/m

Stand per
01-01-2019

Reeds verplicht
per 01-07-2019

Niet verplicht deel

Deel dat vrij
kan vallen

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

31-12-50

88

0

88

0

Stedelijke Ontwikkeling

Egalisatiereserve bouwleges

31-12-50

900

0

900

0

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

0

12.993

0

12.993

0

Woonruimteonttrekkingsreserve

0

1.371

0

137

0

Woonfonds

0

1.934

335

1.599

0

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

0

5.981

0

5.981

0

Archeologisch opgravingen

0

493

0

493

0

Revolverend fonds woningrenovatie

0

762

0

760

0

Domplein 13

31-12-26

280

40

240

0

Reserve grondexploitatie

0

48.442

0

48.442

0

Investeringsimpuls RSU

0

24.275

0

24.275

0

Reserve taakstelling inkoop LR

31-12-22

8.802

0

8.802

0

Geluidswal

31-12-19

3.000

0

0

3.000

Ondersteunen Handhaven

31-12-50

165

165

0

0

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

01-01-28

185

185

0

0

Utrechtse Energie

01-01-50

3.187

300

2.887

0

Leningen Utrechtse Energie

01-01-38

5.050

0

5.050

0

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

01-01-36

3.428

0

3.428

0

Risicoreserve Bodem

31-12-43

818

0

818

0

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

31-12-40

21.048

0

21.048

0

Parkeerexploitatie

01-01-50

5.673

0

5.673

0

Onderhoud parkeervoorzieningen

01-01-50

1.915

0

1.915

0

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

31-12-50

9.009

0

9.009

0

Ophaaldienst

31-12-50

5.770

0

5.770

0

Essentaksterfte 1002

31-12-50

4.327

874

3.453

0

Meerjaren Groen programma

31-12-30

2.066

0

2.066

0

Economie

Cofinanciering Pieken

0

258

0

258

0

Toeristische stadspromotie

0

286

0

286

0

Lokaal Economisch Fonds (LEF)

31-12-20

700

580

120

0

Werk en Inkomen

Werk en inkomen

31-12-50

1.046

380

666

0

Revolverend fonds Werk en Inkomen

12-07-50

1.903

1.903

0

0

Revolverend Fonds Jongeren schulden

02-08-50

556

14

541

0

Onderwijs

Stroyenborchdreef brand

31-12-19

0

0

0

0

Masterplan voortgezet onderwijs

12-12-50

524

0

524

0

Masterplan primair onderwijs

31-12-50

277

0

277

0

Huisvestingsprogramma

31-12-50

3.325

0

3.325

0

Piekopvang onderwijs LR

31-12-50

770

0

770

0

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

31-12-50

10.792

0

10.792

0

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

31-12-50

1.980

0

1.980

0

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

31-12-50

4.521

4.521

0

0

Ondersteuning op maat

Plan van aanpak MO

31-12-50

2.155

0

2.155

0

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

31-12-50

173

22

151

0

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

31-12-50

100

0

100

0

Fonds Broedplaatsen

31-12-50

701

0

701

200

Samenleven en Sport

Grasmat Zoudenbalch

01-09-20

696

0

696

0

Nota kapitaalgoederen Sport

31-12-50

2.618

0

2.618

0

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

31-12-99

3.810

0

3.810

0

Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

31-12-18

0

0

0

0

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

31-12-30

9.927

3.000

6.927

0

MCV / Muziekpaleis

01-01-19

0

0

0

0

Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling

01-01-19

0

0

0

0

Decentralisatie Sociaal Domein

31-12-20

5.120

0

5.120

0

Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009

01-01-19

119

0

119

0

Overhead

Europese subsidies

31-12-24

2.099

115

1.984

0

ICT Investeringsprogramma

31-12-29

1.882

260

1.622

0

Algemene reserve

Algemene Reserve

31-12-99

57.047

0

57.047

0

Algemene dekkingsreserve

31-12-99

49.106

0

49.106

0

Reserves ten bate van vaste activa

Vaste activareserve

31-12-49

298

298

0

0