Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

 

x € 1.000

Saldo 01-01-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
01-01-2020

Mutaties 2020

Begroot
Saldo
01-01-2021

Mutaties 2021

Begroot
Saldo
01-01-2022

Mutaties 2022

Begroot
Saldo
01-01-2023

Mutaties 2023

Begroot
Saldo
01-01-2024

a

b

c = a + b

d

e = c +d

f

g = e + f

h

i = g + h

j

k = i + j

Verplichtingen en verliezen

Stedelijke ontwikkeling

72.452

1.500

73.952

1.100

75.052

-1.900

73.152

1.600

74.752

2.600

77.352

Totaal Verplichtingen en verliezen

72.452

1.500

73.952

1.100

75.052

-1.900

73.152

1.600

74.752

2.600

77.352

Risico's

Bewoners en Bestuur

5.256

190

5.446

240

5.686

190

5.876

190

6.066

190

6.256

Stedelijke ontwikkeling

762

0

762

0

762

0

762

0

762

0

762

Openbare ruimte en Groen

972

0

972

0

972

0

972

0

972

0

972

Werk en Inkomen

500

0

500

0

500

0

500

0

500

0

500

Volksgezondheid

134

0

134

0

134

0

134

0

134

0

134

Cultuur

0

51

51

0

51

0

51

0

51

0

51

Overhead

1.253

0

1.253

0

1.253

0

1.253

0

1.253

0

1.253

Totaal Risico's

8.877

241

9.118

240

9.358

190

9.548

190

9.738

190

9.928

Egalisatievoorzieningen

Bereikbaarheid

796

0

796

0

796

0

796

0

796

0

796

Openbare ruimte en Groen

2.376

38

2.414

38

2.453

38

2.491

38

2.529

38

2.567

Utrechts Vastgoed

203

7.095

7.298

7.095

14.393

7.095

21.488

7.095

28.582

7.095

35.677

Overhead

54

0

54

0

54

0

54

0

54

0

54

Totaal Egalisatievoorzieningen

3.430

7.133

10.563

7.133

17.696

7.133

24.829

7.133

31.962

7.133

39.095

Toekomstige vervangingsinvestering

Openbare ruimte en Groen

1.781

0

1.781

0

1.781

0

1.781

0

1.781

0

1.781

Totaal Toekomstige vervangingsinvestering

1.781

0

1.781

0

1.781

0

1.781

0

1.781

0

1.781

Van derden verkregen middelen

Duurzaamheid

145

0

145

0

145

0

145

0

145

0

145

Bereikbaarheid

137

-10

127

-10

117

-10

107

-10

97

-10

87

Totaal Van derden verkregen middelen

282

-10

272

-10

262

-10

252

-10

242

-10

232

Totaal Voorzieningen

86.822

8.864

95.686

8.463

104.150

5.413

109.563

8.913

118.476

9.913

128.389