Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

1.461

0

0

0

0

0

02-1-1-2

Stedelijke kaders

323

510

510

510

510

510

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

22.112

18.983

3.383

3.383

3.383

3.383

02-1-2-2

Uitgiftes

8.067

620

620

620

620

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

13.933

13.401

13.431

13.461

13.491

13.491

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

2.132

762

762

762

762

762

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

1.013

0

0

0

0

0

02-2-1-3

Grondexploitaties

10.843

33.274

29.687

22.665

7.578

0

02-2-2-1

Wonen

603

0

0

0

0

0

02-3-1-1

Uitvoeren van de wijkactie- programma’s

0

0

0

0

0

0

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

777

311

311

311

311

311

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

13.081

13.442

13.442

13.442

13.442

13.442

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

1.136

810

810

810

810

810

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

68.447

106.212

70.540

63.026

71.970

45.170

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

46.314

23.353

-2.833

48.100

12.922

0

Totaal baten

190.241

211.678

130.663

167.090

125.799

78.499

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

-4.862

-7.254

-7.065

-8.571

-8.571

-8.571

02-1-1-2

Stedelijke kaders

2.255

2.503

2.303

2.303

2.303

2.303

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

2.908

706

706

706

706

706

02-1-2-2

Uitgiftes

4.986

620

620

620

620

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

4.374

4.199

4.229

4.259

4.289

4.289

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

6.092

4.658

4.677

4.677

4.677

4.677

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

13.292

13.097

24.488

11.165

4.679

3.364

02-2-1-3

Grondexploitaties

11.735

33.139

29.552

22.530

7.443

-135

02-2-2-1

Wonen

2.598

4.209

2.684

2.084

2.084

1.584

02-3-1-1

Uitvoeren van de wijkactie- programma’s

2.166

0

0

0

0

0

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

2.958

2.606

2.595

2.592

2.492

2.492

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

8.217

7.675

7.517

7.511

7.524

7.524

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

5.593

6.221

5.407

5.392

5.392

4.872

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

48.849

101.743

67.511

59.997

68.941

42.140

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

53.200

22.595

-3.991

43.941

12.264

342

Totaal lasten

164.361

196.718

141.234

159.208

114.844

66.209

Saldo baten en lasten

25.881

14.960

-10.571

7.882

10.955

12.290

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

5.425

23.008

8.925

5.225

4.525

2.225

Onttrekking reserves

21.813

52.395

29.624

16.279

9.793

8.478

Geraamd resultaat

42.268

44.347

10.127

18.936

16.224

18.544

ga terug