Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

4.107

4.638

4.628

4.628

4.628

4.628

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

39.733

38.768

38.768

38.768

38.768

38.768

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

879

89

89

89

89

89

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

167

2

2

2

2

2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

4.361

4.992

4.957

4.957

4.957

4.957

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

279

577

25

0

0

0

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

0

0

0

0

0

0

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

0

0

0

0

0

0

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

44.818

47.004

47.039

47.089

47.089

47.089

Totaal baten

94.343

96.070

95.508

95.533

95.533

95.533

Lasten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

45.066

47.684

47.416

46.818

46.793

46.693

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

28.367

29.832

28.861

28.861

28.861

28.861

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

14.735

14.789

15.030

14.834

14.809

14.809

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

13.950

14.418

14.687

14.246

14.246

13.971

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

3.355

3.481

3.340

3.340

3.340

3.340

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

943

5.983

3.265

2.940

2.940

2.940

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

1.113

1.571

1.571

1.571

1.571

1.571

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

494

510

516

516

516

516

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

32.644

34.132

34.057

34.057

34.057

34.057

Totaal lasten

140.668

152.399

148.744

147.183

147.133

146.758

Saldo baten en lasten

-46.325

-56.330

-53.236

-51.650

-51.600

-51.225

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

16.314

3.000

0

0

0

0

Onttrekking reserves

12.950

4.240

3

3

3

3

Geraamd resultaat

-49.689

-55.090

-53.233

-51.647

-51.597

-51.222

ga terug