Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

06-2-1-1

Re-integratie

1.714

0

0

0

0

0

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

0

0

0

0

0

0

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

142.436

143.872

143.872

143.872

143.872

143.872

06-3-2-1

Armoedebestrijding

371

230

230

230

230

230

Totaal baten

144.520

144.102

144.102

144.102

144.102

144.102

Lasten

06-2-1-1

Re-integratie

21.199

23.104

21.773

20.845

20.844

20.744

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

21.036

20.411

20.164

19.954

19.919

19.919

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

164.043

160.004

161.810

161.299

161.299

161.299

06-3-2-1

Armoedebestrijding

23.602

25.735

26.341

25.563

25.008

24.509

Totaal lasten

229.880

229.254

230.087

227.660

227.069

226.470

Saldo baten en lasten

-85.360

-85.152

-85.985

-83.558

-82.967

-82.368

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.406

2.299

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-81.954

-82.853

-85.985

-83.558

-82.967

-82.368

ga terug