Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

2.271

1.559

1.559

1.559

1.559

2.146

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

0

0

0

0

0

0

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

20.060

17.600

16.291

14.983

13.674

13.674

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

3.474

2.891

2.891

2.891

2.891

2.891

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

25.805

22.049

20.741

19.432

18.124

18.711

Lasten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

41.220

41.661

40.418

40.726

41.131

41.950

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

3.635

4.029

4.672

4.672

4.672

4.672

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

31.281

33.515

30.799

29.261

28.142

28.593

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

10.337

9.993

10.959

10.959

10.959

10.009

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

12.194

17.579

13.285

13.176

13.189

13.144

Totaal lasten

98.667

106.778

100.133

98.793

98.092

98.367

Saldo baten en lasten

-72.862

-84.728

-79.392

-79.361

-79.969

-79.657

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

5.373

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

9.891

7.432

2.818

2.818

2.818

2.818

Geraamd resultaat

-68.344

-77.296

-76.574

-76.542

-77.150

-76.838

ga terug