Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

125

0

0

0

0

0

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

1.250

0

0

0

0

0

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

0

0

0

0

0

0

18-2-1-1

Buurtteams

-33

284

0

0

0

0

18-2-2-1

Aanvullende zorg

2.668

3.705

1.659

1.735

1.714

1.714

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

5.313

4.000

4.284

4.284

4.284

4.284

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

113

0

0

0

0

0

Totaal baten

9.436

7.989

5.943

6.019

5.998

5.998

Lasten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

19.497

20.538

20.223

20.098

20.098

19.848

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

48.412

51.443

51.831

51.126

51.123

51.122

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

10.448

10.015

11.167

11.167

11.167

11.167

18-2-1-1

Buurtteams

21.511

22.666

23.344

23.219

23.219

22.969

18-2-2-1

Aanvullende zorg

43.745

46.680

46.668

47.123

47.171

47.671

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

110.190

114.984

116.581

116.837

116.837

116.839

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

5.367

2.438

2.420

2.420

2.420

2.420

Totaal lasten

259.170

268.763

272.234

271.990

272.035

272.036

Saldo baten en lasten

-249.734

-260.774

-266.291

-265.971

-266.037

-266.038

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.769

1.289

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-245.965

-259.485

-266.291

-265.971

-266.037

-266.038

ga terug