Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

3.343

2.485

1.914

1.914

1.914

1.914

Totaal baten

3.343

2.485

1.914

1.914

1.914

1.914

Lasten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

25.067

25.950

25.514

25.435

24.960

24.301

Totaal lasten

25.067

25.950

25.514

25.435

24.960

24.301

Saldo baten en lasten

-21.724

-23.465

-23.600

-23.521

-23.046

-22.387

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

579

118

117

117

117

117

Geraamd resultaat

-21.145

-23.346

-23.483

-23.404

-22.929

-22.270

ga terug