Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

652

645

645

645

645

645

Totaal baten

652

645

645

645

645

645

Lasten

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

47.980

50.018

49.721

50.074

50.019

49.787

Totaal lasten

47.980

50.018

49.721

50.074

50.019

49.787

Saldo baten en lasten

-47.329

-49.373

-49.076

-49.429

-49.374

-49.141

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

377

328

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-46.952

-49.045

-49.076

-49.429

-49.374

-49.141

ga terug