Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

3.491

1.371

0

0

0

0

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

30.957

24.743

3.941

2.745

104

104

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

113

490

0

0

0

0

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

0

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

472

536

536

536

536

536

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

37.349

43.119

44.943

46.135

46.611

46.611

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

1.176

1.243

295

0

0

0

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

505

61

0

0

0

0

Totaal baten

74.064

71.563

49.715

49.416

47.251

47.251

Lasten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

8.683

15.663

4.374

3.827

1.299

3.500

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

39.388

30.719

15.521

5.573

3.587

4.565

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

836

2.762

1.465

2.802

3.709

5.352

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

0

3.843

415

415

1.000

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

6.059

8.266

8.640

8.802

8.805

8.805

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

13.108

17.968

18.965

18.602

18.747

18.721

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

3.991

10.775

2.814

2.050

4.000

3.415

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

1.923

3.424

4.509

3.576

2.859

3.359

Totaal lasten

73.989

89.577

60.131

45.647

43.422

48.718

Saldo baten en lasten

76

-18.014

-10.417

3.768

3.828

-1.467

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

11.698

23.905

32.983

16.467

13.484

15.329

Onttrekking reserves

7.872

38.001

25.714

10.918

15.579

3.758

Geraamd resultaat

-3.750

-3.918

-17.685

-1.780

5.924

-13.038

ga terug