Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

232

0

0

0

0

0

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

330

0

0

0

0

0

03-2-2-1

Schone bodem

31

3

3

3

3

3

Totaal baten

592

3

3

3

3

3

Lasten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

4.696

4.874

4.874

4.874

4.874

5.874

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

5.791

5.741

5.752

5.102

5.102

5.102

03-2-2-1

Schone bodem

3.150

11.781

5.443

2.508

2.508

2.508

Totaal lasten

13.637

22.396

16.070

12.485

12.485

13.485

Saldo baten en lasten

-13.045

-22.393

-16.067

-12.482

-12.482

-13.482

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

41

41

41

41

41

41

Onttrekking reserves

2.867

4.716

100

100

100

100

Geraamd resultaat

-10.219

-17.719

-16.008

-12.423

-12.423

-13.423

ga terug